7 Φεβρουαρίου, 2023

Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

ΘΕΜΑ 2ο : Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Μ. έτους 2023

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην προβλήτα της Κάναβας Μήλου

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα & Πολλωνίων για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης αποδοχής της υπ’ αρ. 234/2022 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Μήλου έτους 2023»

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του ΔΛΤΜ στην επιτροπή Εποπτείας και παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης του έργου « Μελέτη, Κατασκευή και άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο»

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Ε.ΛΙΜ.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο:Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκτίμηση ακινήτων που ανήκουν στο ΔΛΤΜ και μίσθωση ακινήτων από αυτό για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 11ο:  Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς, και εκποίησης ακινήτων που ανήκουν στο ΔΛΤΜ για το 2023

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου εσόδων ΔΛΤΜ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος θαλαμηγού «arrivederci» σχετικά με οφειλή για παροχή ύδατος

ΘΕΜΑ 14ο: Ενημέρωση σχετικά με παραχώρηση χώρου στην εταιρεία IMERYS στην Κάναβα Μήλου

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μετακίνησης Προέδρου και Μελών ΔΣ ΔΛΤΜ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *