21 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική Σύλλογοι Αρχεία ανά κατηγορία: Λιμενικό Ταμείο
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1: Αίτημα παράτασης στα πλαίσια εκτέλεσης Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων.  ΘΕΜΑ 1: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 23η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 12η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων.   ΘΕΜΑ 1: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 3η του μηνός Μαϊου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για λήψη αποφάσεων.   ΘΕΜΑ 1 : Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για τις Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Μήλου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, την 28η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης για επικύρωση της υπ’αριθ.35/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 20.00 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Με τον νέο πρόεδρο κ. Αβέρκιο Γαϊτανή συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 19η του μηνός Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1ο : 4η Αναμόρφωση Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Περισσότερα
Λιμενικό Ταμείο
Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 για λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑ 1ο : 3η Αναμόρφωση Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου Περισσότερα