Προτάσεις για τις περιοχές Natura της Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Μήλου, την Πέμπτη 16/01/2020 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Προτάσεις σχετικά με την υποβολή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), για τις περιοχές Natura νήσου Μήλου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                       Γεώργιος Μαρτάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ