Ενημέρωση για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων

To διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΡΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η εναπόθεση βαρέων αντικειμένων (ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλπ) πλησίον των οικιακών κάδων.
Η αποκομιδή μικρών αντικειμένων θα γίνεται κάθε Πέμπτη πρωί και απαιτείται η συνεργασία όλων προκειμένου να μην συγκεντρώνονται τα αντικείμενα αυτά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος.
Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν πρόστιμα στους παραβάτες,όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μήλου.
Ο Αντιδήμαρχος,
Νίκος Ζούλιας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ