Δήμαρχος Κιμώλου: Συστήνουμε προσωρινή υποστηρικτή «δομή» κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

Σύσταση και λειτουργία προσωρινής υποστηρικτής δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης Δήμου Κιμώλου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ