Ζητείται γυμναστής/στρια για την ομάδα στίβου του “Ιέρακα”

Ο Α.Σ.Π.Μ «Ο ΙΕΡΑΞ» ψάχνει για Γυμναστή η Γυμνάστρια για να στελεχώσει την  ομάδα στίβου στη Μήλο.
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία .
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Γυμναστικής Ακαδημίας η οποιοδήποτε πτυχίο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Α
Καθήκοντα: Οργάνωση, Εκγύμναση και Εξέλιξη Τμημάτων Ακαδημίας Στίβου.
Μισθός , Παροχές Ικανοποιητικές
Για διευθέτηση προσωπικής συνέντευξης η για αποστολή βιογραφικού, παρακαλώ όπως αποστείλετε
στο  e-mail ierax.a.c1960@gmail.com
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΣΠΜ ΙΕΡΑΞ
Τηλ: 6974461781 (09:00 -14:00) & 6956519114  (19:00-22:00)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ