Το “Στερνάκι” ζητά προσωπικό

Ζητούνται άτομα για σέρβις, για το “Στερνάκι”στον Τριοβάσαλο

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2287023370 και 6979081551

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ