Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Μήλου

Το νέο Δ.Σ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Μήλου ,μετά από τις αρχαιρεσίες της 6/11/20220.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ