Το νέο Δ.Σ του  «Πολιτιστικού Συλλόγου Πολλωνίων Μήλου» (ΠΟΣ.ΠΟΜ)

Μετά την παραίτηση του κ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Δημητρίου  από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Ιωάννη από τη θέση του ταμία του σωματείου μας, υπήρξε αντικατάστασή τους από τους επιλαχόντες των τελευταίων αρχαιρεσιών κ. ΜΑΛΛΗ Στυλιανό  και κ. ΨΑΘΑ Πέτρο , σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού και το νόμο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), όπως η σύνθεση αυτού προέκυψε μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις και αντιστάσεις μελών, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. για το διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, έχει ως εξής:

Πρόεδρος    ΓΑΛΛΗΣ Χρήστος

Αντιπρόεδρος   ΜΑΛΛΗΣ Νικόλαος

Γραμματέας    ΖΑΓΟΥΡΗ  Κρυσταλία

Ταμίας    ΜΑΛΛΗΣ Στυλιανός

Έφορος    ΨΑΘΑΣ Πέτρος

Περαιτέρω, σε σχέση με το αίτημα μελών για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα εκλογές – αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. του Συλλόγου κρίνει, ότι συνέλευση των μελών του σωματείου δεν δύναται να συγκληθεί και να λάβει χώρα με φυσική παρουσία μελών, όπως προβλέπει το καταστατικό, υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας COVID – 19.  Το Δ.Σ. δεν μπορεί να εγγυηθεί την τήρηση των προληπτικών μέτρων και λοιπών αναγκαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή διασποράς του ιού, ούτε συνεπώς και την ασφάλεια των συμμετεχόντων μελών στη συνέλευση. Τέλος, το αίτημα για εκλογές δεν στηρίζεται ούτε στο νόμο, ούτε στο καταστατικό του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει τη θητεία του μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου, τηρώντας το νόμο και το καταστατικό με συνέπεια, ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Πολλώνια, 12 Σεπτεμβρίου 2021

Το ΔΣ του Συλλόγου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ