Θέσεις εργασίας για το «En Milo studios and suites»

Το «En Milo studios and suites» στα Πολλώνια ζητά προσωπικό.

1)Υπεύθυνος service παραλίας

Το “En Milo studios and suites” (www.en-milo.gr ) στα Πολλώνια επιθυμεί να συνεργαστεί με νέο/νέα για την περίοδο 15/5/2021 έως 15/10/2021 για την θέση του υπεύθυνου service παραλίας.Απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη γνώση Αγγλικών και οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Προσφέρονται πλήρης ασφάλιση ΙΚΑ (απαραίτητη η δυνατότητα ασφάλισης), ικανοποιητικός μισθός. Ωράριο εργασίας 10:00-18:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946338675
Mail επικοινωνίας : info@en-milo.gr
Υπεύθυνος καταλύματος : Μάλλης Γιώργος
Ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00

2)Βοηθός πρωινού μπουφέ-κουζίνας

Το “En Milo studios and suites”  (www.en-milo.gr ) στα Πολλώνια επιθυμεί να συνεργαστεί με νέο/νέα για την περίοδο 15/5/2021 έως 15/10/2021 για την θέση του βοηθού πρωινού μπουφέ-κουζίνας.
Απαραίτητα προσόντα η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση Αγγλικών. Προσφέρονται πλήρης ασφάλιση ΙΚΑ (απαραίτητη η δυνατότητα ασφάλισης), ικανοποιητικός μισθός. Ωράριο εργασίας 07:00-15:00

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946338675
Mail επικοινωνίας : info@en-milo.gr
Υπεύθυνος καταλύματος : Μάλλης Γιώργος
Ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ