Θεοφάνεια στην Κίμωλο πριν 60 χρόνια

Θεοφάνεια στην Κίμωλο το 1961 !

Φωτογραφίες : Φίλιππος Ζανέτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ