Τα νέα πρόσωπα στο δήμο Μήλου

Σε συναινετικό κλίμα και με την διάθεση συνεργασίας ,πραγματοποιήθηκε  η πρώτη συνεδρίαση  του νέου  δημοτικού συμβουλίου Μήλου ,παρουσία του δημάρχου Μήλου κ. Μανώλη Μικέλη και των συμβούλων (απών ο κ. Βασίλης Καμακάρης), η εκλογή μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Μήλου και της οικονομικής επιτροπής του δήμου, που απαρτίζεται από τους :

Δημοτικό συμβούλιο

Πρόεδρος :Φραγκίσκος Ζούλιας

Αντιπρόεδρος : Ζαμπέτα Τούρλου

Γραμματέας :Νίκος Μάλλης (Βουργάς)

Οικονομική επιτροπή

Εμμανουήλ Μικέλης (Δήμαρχος) και οι αντιδήμαρχοι Νίκος Ζούλιας και Γιώργος Κούρτης.

Τακτικά μέλη :

Χρήστος Νίνος

Γεράσιμος Δαμουλάκης

Αβέρκης Γαϊτανής

Αναπληρωματικά μέλη :

Μιχάλης Μωραϊτης

Σοφία Βαμβακάρη

Νίκος Γοζαδίνος

Νίκος Εταιρίδης

SHARE