Τα νέα δρομολόγια του F/B”ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ” Πολλώνια – Ψάθη (Κίμωλος)

Τα τροποποιημένα δρομολόγια του F/B ”ΟΣΙΑ  ΜΕΘΟΔΙΑ” Πολλώνια – Ψάθη (Κίμωλος) για το χρονικό διάστημα από 20/06 έως 18/09/2022.

Πατήστε για να δείτε τα δρομολόγια:

https://www.kimolos-link.gr/el/dromologia-osia-methodia.html

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ