Τα δρομολόγια του F/B Οσία Μεθοδία Μήλος (Πολλώνια) – Κίμωλος (Ψάθη)

Τα δρομολόγια του F/B Οσία Μεθοδία  έως και τον Σεπτέμβριο 2021

Μήλος (Πολλώνια) – Κίμωλος (Ψάθη)

Από 17/6/2021 έως 3/7/2021 (Ε/Γ-Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ)

Από Απολλωνία (Μήλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Τρίτη: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Τετάρτη: 07.15-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Πέμπτη: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Παρασκευή: 07.15-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Σάββατο: 10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Κυριακή: 10.00-11.30-14.30-18.00-19.30

Από Ψάθη (Κίμωλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Τρίτη: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Τετάρτη: 06.45-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Πέμπτη: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Παρασκευή: 06.45-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Σάββατο: 09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Κυριακή: 09.30-11.00-14.00-17.30-19.00

Από 4/7/2021 έως 5/9/2021 (Ε/Γ-Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ)

Από Απολλωνία (Μήλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Τρίτη: 08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Τετάρτη: 07.15-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Πέμπτη: 08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Παρασκευή: 08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Σάββατο: 08.30-09.30-10.45-12.00-13.15-18.00-19.30-21.00
Κάθε Κυριακή: 09.30-10.45-12.00-15.00-18.00-19.30-21.00

Από Ψάθη (Κίμωλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.00-09.00-10.15-11.30-12.45-17.30-19.00-20.30
Κάθε Τρίτη: 08.00-09.00-10.15-11.30-12.45-17.30-19.00-20.30
Κάθε Τετάρτη: 06.45-09.00-10.15-11.30-12.45-17.30-19.00-20.30
Κάθε Πέμπτη: 08.00-09.00-10.15-11.30-12.45-17.30-19.00-20.30
Κάθε Παρασκευή: 08.00-09.00-10.15-11.30-12.45-17.30-19.00-21.30
Κάθε Σάββατο: 09.00-10.15-11.30-14.30-17.30-19.00-20.30
Κάθε Κυριακή: 09.00-10.15-11.30-14.30-17.30-19.00-20.30

Από 6/9/2021 έως 30/9/2021 (Ε/Γ-Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ)

Από Απολλωνία (Μήλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Τρίτη: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Τετάρτη: 07.15-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Πέμπτη: 08.30-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Παρασκευή: 07.15-10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Σάββατο: 10.00-11.30-14.30-18.00-19.30
Κάθε Κυριακή: 10.00-11.30-14.30-18.00-19.30

Από Ψάθη (Κίμωλος)
Κάθε Δευτέρα: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Τρίτη: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Τετάρτη: 06.45-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Πέμπτη: 08.00-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Παρασκευή: 06.45-09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Σάββατο: 09.30-11.00-14.00-17.30-19.00
Κάθε Κυριακή: 09.30-11.00-14.00-17.30-19.00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ