Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Καρόδρομου

Καλούνται τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/01/2020 και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Λήψη απόφασης για την κυκλοφορία και τη στάθμευση οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Καροδρόμου Τριοβασάλου Δήμου Μήλου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

  Εταιρίδης Νικόλαος                                                                                                                            

                                                                                             

SHARE