Συνεδριάζουν οι Επιτροπές Πολιτισμού και Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Μήλου, την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 19.30, να συμμετέχουν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για τη συζήτηση τρεχόντων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γαϊτανής Αβέρκιος

Καλούνται τα μέλη της δημοτικής επιτροπής πολιτιστικών εκδηλώσεων να συμμετέχουν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 19.30, για τη συζήτηση τρεχόντων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νίνος Χρήστος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ