Συνεδριάζουν οι Επιτροπές Πολιτισμού και Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Μήλου, την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 20.00, να συμμετέχουν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

. Πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαίρι 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γαϊτανής Αβέρκιος

Καλούνται τα μέλη της δημοτικής επιτροπής πολιτιστικών εκδηλώσεων να συμμετέχουν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 20.00, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

  • Πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νίνος Χρήστος

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ