23 Μαΐου, 2024

Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως την 12 η του μήνα NOΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη λιμενικών έργων για επέκταση προβλήτας Αδάμαντα.
2. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη λιμενικών έργων για επισκευές και συμπλήρωση κρηπιδωμάτων στην ΝΑ πλευρά της προβλήτας Κάναβας.
3. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Ακτομηχανικής διερεύνησης περιοχής Πολλωνίων Μήλου.
4.Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη γενικού προγραμματισμού σχεδίου λιμένα Aδάμαντα Μήλου (MASTER PLAN).
5. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Προμελέτη του έργου αλιευτικό καταφύγιο και καταφύγιο μικρών σκαφών στη θέση Προβατάς Μήλου.
6.Έγκριση λύσης- μελέτης για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου και καταφυγίου μικρών σκαφών στη θέση Πολλώνια Μήλου.
7.Kαθορισμός-οριοθέτηση κοινόχρηστων παραλιακών χώρων για το 2015.
8. Καθορισμός κοινόχρηστων παραλιακών χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης
για το 2015.
9. Καθορισμός θέσεων κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου για το 2015.
10. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο λιμένα Αδάμαντα Μήλου για το 2015.
11. Αναπροσαρμογή φόρων, τελών , δικαιωμάτων και εισφορών για το 2015.
12. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης
ναυαγίων ή πλοίων για το 2015.
13.Έγκριση απόδοσης προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων της εταιρείας
Cyclades Ferries.
14.Aίτημα κ.Νικηφοράκη Γεωργίου περί ανάκλησης παραχώρησης κοινόχρηστου
παραλιακού χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα.
15.Aναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ Μήλου έτους 2014.
16.Έγκριση μετακίνησης Προέδρου.
17.Λήψη διάθεση πιστώσεων.

 

Μήλος, 06/11/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή