Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Μήλου για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1οΨήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ