4 Φεβρουαρίου, 2023

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Φραγκίσκος Ζούλιας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , κ. Γ. Χουλιαράκη».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου Μήλου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Βάσει ΦΕΚ104/Β/24-01-2019).

Εισηγήτρια: Kαμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 4ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018  Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Συμμετοχή Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης (ACTION PLANNING NETWORK) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας με τίτλο “URBACT III”.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων νήσου Μήλου κατά τη θερινή περίοδο.

.Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ 

Θέμα 10ο: Έγκριση – παραλαβή της τελικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων  Δήμου Μήλου».

.Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ 

Θέμα 11ο: Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ

Θέμα 12ο: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες του 1943.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ

Θέμα 13ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ 

Θέμα 14ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *