23 Φεβρουαρίου, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μήλου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μήλου την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 για τα παρακάτω θέματα της ημερίσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Καθορισμός Τελών υπηρεσίας καθαριότητας  & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 2ο: Καθορισμός Τελών υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2024.

Θέμα 3ο:  Λήψη απόφασης περί προσχώρησης του Δήμου Μήλου στους όρους της από 31/10/2023, με ΑΔΑ 62ΚΦ4653Π8-ΤΕ3, Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (Escrow Account) (33050199) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Μήλου από́ το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε εφαρμογή́ της υπ’ αριθ 27562 ΕΞ 01-03-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ ΡΞΓΑΗ-ΖΒΧ) με θέμα «Ένταξη έργου με τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επεξεργασία και καθαρισμό αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Δίκτυο ακαθάρτων Αδάμαντα και εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Μήλου».

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο έργο “Wifi4GR- Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” – Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με ΕΥΔΕ- ΤΠΕ και ΓΓΤΤ.

Θέμα 5ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2023.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης περί επιμήκυνσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, του υπ’ αρ. πρωτ. 22/2022/000095314132/11-11-2022 αιτήματος για ένταξη του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση HOLY SUNDAY ΜΟΝ. ΙΚΕ).

Θέμα 8ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών, επιτροπή ενστάσεων εκτέλεσης προμηθειών & υπηρεσιών).

Θέμα 9ο: Μερική ανάκληση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 117/2023 με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 10ο: Σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων.

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί του αιτήματος ΑΑ 991736/16-06-2023 ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης έγκρισης Σ.Α.Π. Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 1η Πρόσκληση – Απρίλιος 2022 «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή