Συνεδριάζει η Επιτροπή Υγείας Δήμου Μήλου με έξι σοβαρά θέματα

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας Δήμου Μήλου, την Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 19.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης, [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020  ]  για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μήλου.
  2. Πορεία εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID – 19.
  3. Διάθεση του ISOBOX στον Αδάμαντα, στους επιχειρηματίες ημερήσιας κρουαζιέρας.
  4. Προμήθεια αντιοφικού ορού.
  5. Ο ρόλος του Δήμου Μήλου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μήλου.
  6. Αποζημίωση ιατρών Κέντρου Υγεία Μήλου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ