Συνεδριάζει η Επιτροπή Συγκοινωνιών και Δημοτικού Φωτισμού Μήλου

Καλούνται τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ σε συνεδρίαση την Τετάρτη 07/10/2020 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Αιτήματα πολιτών σχετικά με δημοτικό φωτισμό & τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης – κατόπτρων.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εταιρίδης Νικόλαος

                                                                                                                             


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ