Ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια της Πειραματικής Σκηνής Εφήβων Μήλου

“Τώρα παίΖουμε” – Φθινόπωρο 2021
1. “Το Σώμα μου: ένα συναρπαστικό ταξίδι στο θαυμαστό μας εαυτό!” -για παιδιά 5-8 ετών
Χορεύουμε και τραγουδάμε, βρίσκουμε ρυθμό,
αλλάζουμε ταχύτητες όταν προχωράμε,
κι εκφράζουμε συναίσθημα: χαρά, λύπη, θυμό…
Μαθαίνουμε να δίνουμε στα σώματα φροντίδα,
χάδια και ικανότητες αλλά και σεβασμό
Είναι ωραίες οι αγκαλιές και δίνουνε ελπίδα
όμως θα πρέπει πρώτα να ρωτάς και να ρωτώ!!
ΣΤΟΧΟΙ/ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Κιναισθητική Ανάπτυξη- Σωματοσυναίσθηση
Σωματογνωσία- Βασικές Λειτουργίες
Προσωπική Υγιεινή και Φροντίδα, Διαφορετικότητα
Κανόνες Αγγίγματος και Σωματικής Επαφής- Ορια
ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις 1μισης ώρας)
ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10 ΛΗΞΗ: 11-12/12
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες
*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες
2. ”Κάτι αλλάζει…” – -για προεφήβους 9-12
Η προεφηβεία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που τα ερωτήματα γίνονται επιτακτικά και χρήζουν απαντήσεων καθώς ξεκινούν οι μεγάλες αλλαγές. Τι συμβαίνει στο σώμα μου; Τι με περιμένει; Τι γίνεται με… τους ”άλλους”/άλλες”;; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με…τα μωρά;; Και τελικά πώς γίνονται τα μωρά;; Θα μου εξηγήσει κανείς;;… Σ΄αυτά και σ΄άλλα τόσα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο φθινοπωρινό κύκλο των ψυχοεκπαιδευτικών εργαστηρίων μας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που, γονείς, εκπαιδευτικοί κι ενήλικες θα πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια.
ΣΤΟΧΟΙΙ/ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Ενημέρωση με βάση τα Σύγχρονα Επιστημονικά Ευρήματα,
Ανάπτυξη Λεξιλογίου κι Επικοινωνιακής Ικανότητας σε ζητήματα Σεξουαλικότητας -Προσωπική Έκφραση των συμμετεχόντων,
Διεύρυνση Γνωστικής, Σωματικής και Συναισθηματικής Αντίληψης
Ενδυνάμωση-Υποστήριξη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις ωρών)
ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10 ΛΗΞΗ: 11-12/10
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες
*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες
3. ”Σεξουαλικότητα, Εφηβεία, Σχέσεις και Κοινωνικές Ταυτότητες των Φύλων” -για εφήβους από 13 ετών
Με βάση πάντα την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, αυτός ο κύκλος εστιάζει στις έννοιες Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική Έκφραση, Σωματική και Ψυχονοητική Ωρίμανση, Σεξουαλική Επαφή, Σχέσεις. Καθώς η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με το Φύλο μας, όχι μόνο λόγω βιολογίας αλλά και λόγω της κοινωνικής σημασίας που το φύλο έχει για την ταυτότητά μας. η έννοια του Φύλου, Βιολογικού και Κοινωνικού, είναι ένας ακόμα βασικός θεματικός άξονας που θα μας απασχολήσει.
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Η Επιστημονική Γνώση, η Ελεύθερη Έκφραση των συμμετεχόντων σ΄ένα ασφαλές πλαίσιο, η Επικοινωνία, ο Αναστοχασμός,
η ανάπτυξη της Αυτογνωσίας, της Αυτοεκτίμησης,
της Ικανότητας γι Αποδοχή και άλλων Κοινωνικών Δεξιοτήτων, απαραίτητων για υγιείς λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (Ενεργητική Ακρόαση, Ενσυναίσθηση, Εκφραστικά Μέσα, Παρρησία, Αυτοπεποίθηση, Οριοθέτηση)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις 2μιση ωρών)
ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10 ΛΗΞΗ: 11-12/10
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες
*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
6978014815 και με μήνυμα στη σελίδα μας
*κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (χρήση εξωτερικού χώρου ως επί το πλείστον, μάσκες, σελφ τεστ, προσαρμογή των δραστηριοτήτων ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις, αριθμός συμμετεχόντων ανάλογος του χώρου)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ