Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Μήλου Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 7η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:30  όπως προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα

1.Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2020.

2.Καθορισμός – οριοθέτηση κοινόχρηστων παραλιακών χώρων προς παραχώρηση δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ Μήλου.

3.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Ε. Χατζηιωαννίδης – Λ. Ξηντάρας Ο.Ε.

4.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Nostos Seafood Experience O.E.

5.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κων/νο.

6.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Τραπατσέλη Νικόλαο.

7.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ. Βήχου Μαρία.

8.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Χ. Μιχαήλ – Α. Καματέρης Ο.Ε.

9.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Α. Νίνος και Σια Ε.Ε.

10.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Α.Γ.Ν Μάλλης Ο.Ε.

11.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Ψαθά Στυλιανό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μήλος, 30/01/2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

 

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

SHARE