Προχωράει το λιμενικό έργο στα Πολλώνια

Εγκρίθηκε η ανανέωση των περιβαντολλογικών όρων για την συνέχιση του λιμενικού έργου των Πολλωνίων.

Ακολουθεί η απόφαση:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ