Πολλώνια : Τι γίνεται με τις πλωτές εξέδρες

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου κ. Χρήστος Νίνος ενημερώνει για την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών στα Πολλώνια.

“Οι πλωτές εξέδρες  δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι και σήμερα λόγω τεχνικών δυσκολιών. Είναι σε διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Υπάρχει η καλή διάθεση από όλους για την τοποθέτησή τους το συντομότερο δυνατόν”.

Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ