26 Σεπτεμβρίου, 2023

Πλούσια η ατζέντα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820404001 και 29082ΕΚ00273.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823711001, 29082ΕΚ00199 και 29082ΕΚ00210.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού  του  έργου «Έργα αντιμετώπισης  πλημμυρικών  φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα (Παλιά Γερμανικά Ψυγεία)».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα  6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Β΄ Φάση του Δήμου Μήλου» ως προς τη διάρκειά της.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου (Μεμονωμένοι Προβλήτες στις θέσεις Ψαθάδικα και Εμπουριός)».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της με αρ. 137/2019 (ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ-ΔΥΒ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου» (απόφ. ΔΣ 55Α/2011).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου» (απόφ. ΔΣ 55Β/2011).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 26/10/2019 έως 15/5/2020 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Καμπούρη).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Εκπροσώπηση του Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής: Γαϊτανής Αβέρκιος

Στο Γραφείο της Γραμματείας Δήμου Μήλου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις  των προς συζήτηση θεμάτων.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *