24 Ιουλίου, 2024

Πέντε υποτροφίες στους μαθητές της Μήλου από την Ε.Β.Ε.Ε.Μ

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 πέντε συνολικά (5)υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου Μήλου  και του ΕΠΑΛ. ΜΉΛΟΥ που οι οικογένειες τους είναι μόνιμοι κάτοικοι Μήλου, που έχουν  πετύχει την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων σχολών οι σπουδές και οι επαγγελματικές ειδικότητες,  ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο άμεσα τις εταιρείες που  αποτελούν την  Ε.Β.Ε.Ε.Μ  και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των(δηλ.γεννήθηκαν μετά από την 1.1.1988) .

 

Οι υποτροφίες  αυτες συνίστανται από:

Α) Χρηματικό ποσό των 1.500,00 ευρώ

Β) Την δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης των υποτρόφων  για ένα μήνα ,τον δεύτερο χρόνο της φοίτησης δηλ. το καλοκαίρι του 2015 , στις εγκαταστάσεις των μελών της Ε.Β.Ε.Ε.Μ στην ΜΗΛΟ (με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση).

Γ) Ενα φορητό υπολογιστή,στον/στην  φοιτητή/τρια –σπουδαστή/στρια που θα συγκεντρώσει κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα  με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κατωτέρω τους περισσότερους βαθμούς αξιολόγησης.

Με τις υποτροφίες αυτές η ΕΝΩΣΗ μας αποσκοπεί στην επιβράβευση των μαθητών των σχολείων του νησιού, οι οποίοι μόχθησαν και κατάφεραν με εξετάσεις να εισαχθούν και να φοιτήσουν στο α΄ έτος σχολής της Τριτοβάθμιας εκπαιδεύσης για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, που οι σπουδές της σχολής, ενδιαφέρουν άμεσα και κατά προτεραιότητα  τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδος.

Επίσης με το τρόπο αυτό, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης ,δίδεται η ευκαιρία  στούς υποτρόφους να έχουν την πρώτη τους επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Η αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα παρατεθούν στην συνέχεια, γίνεται από πενταμελή επιτροπή η οποία  απαρτίζεται από τον Λυκειάρχη Μήλου, τον Γυμνασιάρχη Μήλου, τον Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. Μήλου έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μήλου, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΕΠΑ.Λ Μήλου  καθώς και δύο εκπροσώπους Εταιρειών -μέλη της Ένωσης.

 

Προτεραιότητα έχουν κατά σειρά οι επιτυχόντες και φοιτούντες στις :

1) Σχολή  Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π και Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδος.

2) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας.

3) Γεωλογικές και παρεμφερείς  σχολές

4)ΑΤΕΙ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και Χημικοί Πανεπιστημίου.

5)ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Μηχανολόγων ,Ηλεκτρολόγων ,Ηλεκτρονικών Μηχανικών

6)Λοιπές Ανώτατες σχολές Τεχνολογικής κατεύθυνσης και ΑΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης.

7)Οικονομικές και Διοικητικές Σχολές

8)Νομικές Σχολές

9)Ιατρικές Σχολές

10) Λοιπές Σχολές Ανώτατης παιδείας

11)Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης  παιδείας

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι υποτροφίες είναι ετήσιες. Στο επόμενο από την εισαγωγή τους έτος, οι ήδη υπότροφοι  αλλά και οι ήδη  φοιτητές, μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση και να τύχουν υποτροφίας, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των υποτρόφων από τους νεοεισαχθέντες.

 

Δικαιολογητικά

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής:

 

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για τον τόπο κατοικίας των γονέων  καθώς

      και του ίδιου.

3. Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής για το τρέχον εξάμηνο.

4. Απολυτήριο Λυκείου (σε επικυρωμένο αντίγραφο).

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν τυγχάνει υπότροφος άλλου

Τοπικού  ιδρύματος ή φορέα.

6. Βεβαίωση εργασίας γονέων σε εταιρεία – μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ

7.Σχετικό έγγραφο από την Σχολή( π.χ. πρόγραμμα μαθημάτων) από το οποίο να αποδεικνύεται  ότι η Σχολή είναι τετραετούς η πενταετούς φοίτησης.

.

Θεωρείται ιδιαίτερο προσόν από την επιτροπή αν ένας από τους γονείς εργάζεται ή έχει εργασθεί στο παρελθόν σε μία από τις εταιρείες – μέλη της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. και θα παίρνει ανάλογους βαθμούς στην αξιολόγηση.

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 30-11-13 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ . Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν μέχρι την 15-5-2014 στον Τοπικό Τύπο και στο Δήμο Μήλου.

Τα χρηματικά ποσά των υποτροφιών θα καταβληθούν  στα μέσα Απριλίου  2014 από τα γραφεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ.,ενώ η πρακτική εκπαίδευση των υποτρόφων, θα γίνει κατόπιν σχετικής αίτησης των,η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31-05-15 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν  οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ δεν  υποχρεούνται να απασχολήσουν τους ανωτέρω υποτρόφους.

Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την γραμματεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. τηλ. 22870.41278 η 22870.26711.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή