Πέντε νησιά του Νοτίου Αιγαίου σε κίνδυνο (Κίμωλος)

 

Τα νησιά Αμοργός, Κίμωλος, Κύθηρα, Σίκινος και Τήνος μοιράζονται το τοπίο και τον πολιτιστικό πλούτο των Κυκλάδων που τους προσφέρουν μια ασύγκριτη περιβαλλοντική αξία. Αυτό το εμβληματικό τοπίο, που αποτελεί ζωτικό μέρος της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, διαμορφώνεται από την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ του Αιγαίου Πελάγους, των λόφων, των βουνών, των παραδοσιακών οικισμών, των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.

Αυτό το πολυεπίπεδο τοπίο κινδυνεύει εξαιτίας προτάσεων για την εγκατάσταση πολλών ανεμογεννητριών σε διάφορα μέρη κάθε νησιού, συχνά δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους, ορισμένες εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ή ως σκηνικό παραδοσιακών χωριών. Οι ανεμογεννήτριες που προτείνονται υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές ανάγκες των νησιών και προορίζονται να αναθέσουν ενέργεια σε άλλες ελληνικές τοποθεσίες. Οι ανεμογεννήτριες όχι μόνο θα επηρεάσουν οπτικά το τοπίο των νησιών, αλλά θα έχουν επιπτώσεις στη μορφολογία και το κλίμα τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη χλωρίδα και την πανίδα τους όσο και, κατά συνέπεια, τους γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και τουριστικούς τομείς των οικονομιών τους. Αναμφίβολα, αυτό θα μειώσει την περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία του τοπίου και θα θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωση των τοπικών κοινοτήτων.Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ για εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς περαιτέρω άδεια για ανεμογεννήτριες σε περιοχές διατήρησης της φύσης. Η Ελληνική Eταιρία «Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» υπέβαλε πρόταση για την εξαίρεση των περιοχών διατήρησης της φύσης από το πρόγραμμα ανεμογεννητριών στο Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, η αντιπροσωπεία της χώρας της Europa Nostra στην Ελλάδα, πρότεινε αυτά τα Πέντε Νησιά του Νότιου Αιγαίου ως τα 7 πιο απειλούμενα στο Πρόγραμμα 2021. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  αγωνίστηκε για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 1972. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτών των Πέντε Νήσων του Νότιου Αιγαίου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά εναλλακτικές και ισορροπημένες λύσεις καθαρής ενέργειας αντί για αιολικά πάρκα, μαζί με μια διεξοδική διαδικασία διαβούλευσης με τοπικές κοινότητες και εμπειρογνώμονες.

Η Ελληνική Εταιρία έχει έρθει σε επαφή πρόσφατα με πολλές άλλες κοινοτικές ομάδες και δήμους ζητώντας παρόμοιες συμβουλές και υποστήριξη. Η τοποθέτηση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας σε (προστατευόμενα) πολιτιστικά τοπία είναι μεταξύ των πιθανών συγκρούσεων μεταξύ της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που εντοπίστηκε στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Η τοποθέτηση της κοινής κληρονομιάς της Ευρώπης στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι, στην περίπτωση τέτοιων εντάσεων, τα σενάρια «win-win» είναι και τα δύο επιθυμητά και εφικτά βάσει μιας κατάλληλης διαδικασίας διαβούλευσης με τοπικές κοινότητες και εμπειρογνώμονες της κληρονομιάς.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ