Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες των Κυκλάδων

Από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμ.πρωτ.26215/01.06.2021 Τροποποίηση της με αρ.πρ.9095/23.02.2021 απόφασης ανάρτησης των δασικών χαρτών των  Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.  Η τροποποίηση της απόφασης αφορά αποκλειστικά την παράταση κατά έξι (6) μήνες των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με την παρ.1, άρθρου 39 του ν.4801/201 (ΦΕΚ 83Α/24.05.2021).

Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη για τις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Πάρου, Μήλου και Μυκόνου ορίζεται στις  17.12.2021,  ημέρα Παρασκευή.

Όσον αφορά τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται κατά 20 ημέρες και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 07.01.2022,  ημέρα Παρασκευή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ