Παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας Μήλου

Η Διευθύντρια Παιδιατρικής κυρία  Αναστασία Κάπου, θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Κέντρο Υγείας Μήλου για 2 εβδομάδες, οπότε και θα αντικατασταθεί από άλλη Παιδίατρο.

Ο Πρόεδρος της Δ/Ε του Κ.Υ. Μήλου

Κωνσταντίνος Μακρής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ