8 Φεβρουαρίου, 2023

Οι νέες αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ στις Κυκλάδες

Οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ  στα νησιά των Κυκλάδων.

  1. Οι αντικειμενικές αξίες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τον φόρο. Αύξηση δηλαδή των αντικειμενικών αξιών δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση του φόρου.
  2. Η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών είναι μνημονιακή δέσμευση της χώρα μας από το 2012 και είχε ενσωματωθεί στη συμφωνία με τους δανειστές, με τη δέσμευση της τότε Κυβέρνησης (Ν. 4046/2012).
  3. Δεν είχε ληφθεί καμία μέριμνα, όπως επιβαλλόταν νομοθετικά για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών σε όλο αυτό το διάστημα, τόσο πριν από τη δημιουργία του ΕΝΦΙΑ, όσο και μετά, μέχρι σήμερα, δηλαδή για μία δεκαετία.
  4. Ο υπολογισμός των αντικειμενικών τιμών έγινε με διαφανή διαδικασία, μέσω εκτιμητών με γνώση, τεχνογνωσία και αυξημένα εχέγγυα ανεξαρτησίας, πιστοποιημένων στο Υπουργείο Οικονομικών.
  5. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ληφθούν υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, ενώ για τους υπόλοιπους φόρους θα δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι το 2019 για να υπολογιστούν σωστά και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής. Σε ότι αφορά τους δημοτικούς φόρους – τέλη, είναι στη διακριτική ευχέρεια των δήμων να τα εναρμονίσουν, δεν δεσμεύονται νομοθετικά από το Υπουργείο Οικονομικών.
  6. Από τα τελικά αποτελέσματα προκύπτει ότι έχει επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή, προκειμένου να αποφευχθούν ακραίες επιπτώσεις στο φόρο και να υλοποιηθεί ο στόχος μας, που ήταν η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση της κοινωνικής πλειοψηφίας των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων.

Για το 97% των φορολογούμενων φυσικών προσώπων, το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένο, αμετάβλητο ή θα παρουσιάσει ελάχιστη αύξηση (κατά μέσο όρο 12 ευρώ). Για το 91% των φορολογούμενων νομικών προσώπων, τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα, σταθερά ή αυξημένα (έως 50 ευρώ).

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τα νησιά του Ν. Κυκλάδων προκύπτουν τα εξής:

Ø ΑΜΟΡΓΟΣ:

Από τις 19 ζώνες του νησιού,

μείωση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 7 ζώνες (ποσοστό 37%).

Η μείωση κυμαίνεται από 6% έως 32%.

Σταθερές παραμένουν σε 5 ζώνες (ποσοστό 26%), ενώ αυξάνονται σε 7 ζώνες (ποσοστό 37%). Η αύξηση κυμαίνεται από 8% έως 33%.

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ.

Ø ΑΝΑΦΗ:

Δεν μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ.

Ø ΑΝΔΡΟΣ:

Από τις 29 ζώνες του νησιού,

μείωση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 22 ζώνες (ποσοστό 76%).

Η μείωση κυμαίνεται από 3% έως 14%.

Σταθερές παραμένουν σε 6 ζώνες (ποσοστό 21%), ενώ αυξάνονται σε 1 ζώνη κατά 4% (ποσοστό 3%).

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ.

Ø ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 73% έως 89%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

Ø ΘΗΡΑ:

Από τις 52 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 37 ζώνες (ποσοστό 71%). Η αύξηση κυμαίνεται από 1% έως 47%.

Σταθερές παραμένουν 13 ζώνες (ποσοστό 25%), ενώ μείωση παρατηρείται σε 2 ζώνες (ποσοστό 4%). Η μείωση κυμαίνεται από 2% έως 12%.

Ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σε 37 ζώνες (ποσοστό 71%), παραμένει σταθερός σε 12 ζώνες (ποσοστό 23%) και μειώνεται σε 3 ζώνες (ποσοστό 6%).

Ø ΙΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες δεν μεταβάλλονται, ενώ ο ΕΝΦΙΑ από τις 5 ζώνες του νησιού  μειώνεται σε 1 ζώνη και παραμένει σταθερός στις υπόλοιπες.

 

Ø ΚΕΑ:

Από τις 8 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 7 ζώνες (ποσοστό 87%). Η αύξηση κυμαίνεται από 4% έως 13%. Σταθερές παραμένουν σε 1 ζώνη (ποσοστό 13%).

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ.

Ø ΚΙΜΩΛΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 33% έως 45%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

Ø ΚΥΘΝΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 33% έως 54%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

Ø ΜΗΛΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 6% έως 54%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

Ø ΜΥΚΟΝΟΣ:

Από τις 25 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 24 ζώνες (ποσοστό 96%). Η αύξηση κυμαίνεται από 10% έως 83%. Μείωση παρατηρείται σε 1 ζώνη  κατά 2% (ποσοστό 4%).

Ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σε 24 ζώνες και μειώνεται σε 1 ζώνη.

Ø ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ:

1)   Σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά χωριά της Νάξου οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ μειώνονται εκτός από την Απείρανθο στη ζώνη Α, το Φιλώτι, Χαλκί, Καλόξυλο και Κεραμί που αυξάνονται.

2)   Σε όλους τους παραθαλάσσιους οικισμούς Νάξου οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ αυξάνονται εκτός της Μουτσούνας που μειώνονται.

3)   Στην πεδινή Νάξο οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ μειώνονται στη Ποταμιά – Σαγκρί – Χώρα (Ζώνες: Ε, Θ, Ι1) ενώ στις υπόλοιπες ζώνες της Χώρας παραμένουν σταθερές.

4)   Στην Δονούσα οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ μειώνονται σε τρεις από τους πέντε οικισμούς, ενώ στους δύο αυξάνονται.

5)   Στην Σχοινούσα οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ αυξάνονται σε έναν από τους δύο οικισμούς, ενώ στον άλλον παραμένουν σταθεροί.

6)   Στα Κουφονήσια αυξάνονται.

Ø ΠΑΡΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 5% έως 67%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

Ø ΣΕΡΙΦΟΣ:

Από τις 14 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 9 ζώνες (ποσοστό 64%). Η αύξηση κυμαίνεται από 4% έως 25%.

Σταθερές παραμένουν σε 3 ζώνες (ποσοστό 21%), ενώ μείωση παρατηρείται σε 2 ζώνες κατά 8% (ποσοστό 14%).

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ.

Ø ΣΙΦΝΟΣ:

Από τις 30 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 23 ζώνες (ποσοστό 77%). Η αύξηση κυμαίνεται από 5% έως 46%.

Σταθερές παραμένουν σε 7 ζώνες (ποσοστό 23%).

Ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σε 23 ζώνες (ποσοστό 77%), παραμένει σταθερός σε 6 ζώνες (ποσοστό 20%) και μειώνεται σε 1 ζώνη (ποσοστό 3%).

Ø ΣΥΡΟΣ:

Από τις 82 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 49 ζώνες (ποσοστό 60%). Η αύξηση κυμαίνεται από 3% έως 42%.

Σταθερές παραμένουν σε 30 ζώνες (ποσοστό 36%), ενώ μείωση παρατηρείται σε 3 ζώνες (ποσοστό 4%). Η μείωση κυμαίνεται από 6% έως 16%.

Ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σε 50 ζώνες (ποσοστό 61%), παραμένει σταθερός σε 28 ζώνες (ποσοστό 34%) και μειώνεται σε 4 ζώνες (ποσοστό 5%).

Ø ΤΗΝΟΣ:

Από τις 67 ζώνες του νησιού, αύξηση αντικειμενικών αξιών παρατηρείται σε 34 ζώνες (ποσοστό 51%). Η αύξηση κυμαίνεται από 5% έως 91%.

Σταθερές παραμένουν σε 32 ζώνες (ποσοστό 48%), ενώ μείωση παρατηρείται σε 1 ζώνη κατά 6% (ποσοστό 1%).

Ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται σε 34 ζώνες (ποσοστό 51%), παραμένει σταθερός σε 31 ζώνες (ποσοστό 46%) και μειώνεται σε 2 ζώνες (ποσοστό 3%).

Ø ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ:

Οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται από 6% έως 22%.

Αύξηση παρατηρείται και στον ΕΝΦΙΑ.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *