Οι Κυκλαδίτικες γεύσεις στον “Αλευρόμυλο” της Μήλου

Τα 21 του χρόνια  γιορτάζει φέτος ο “Αλευρόμυλος”- Κυκλαδίτικη κουζίνα ,στον Παρασπόρο της Μήλου   και ξεκινάει  πάλι σήμερα Σάββατο 8 Μαϊου από το  μεσημέρι με πίστη και προσήλωση στις Κυκλαδίτικες γεύσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ