Ο Δήμος Μήλου ευχαριστεί την εταιρεία “Παπαστράτος”

Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Μήλου, κ.Μανώλη Μικέλη, η Καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. διέθεσε στο Δήμο Μήλου πέντε (5) Laptops, δύο (2) Desctops και
ένα (1) Projector προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για την πολύτιμη συνεισφορά της!
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ