Νέο όχημα στο Δήμο Μήλου

Ένα νέο όχημα προστέθηκε στον ενεργό στόλο του Δήμου Μήλου.
Το νέο όχημα μάρκας ISUZU 4×4  με υπερκατασκευή,θα χρησιμοποιηθεί για  απολυμάνσεις, αποφράξεις και καθαρισμούς δημόσιων χώρων του νησιού.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ