14 Ιουλίου, 2024

Νέο επεισόδιο στον “πόλεμο” του δήμου Μήλου με την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε για την αφαλάτωση

Ο πόλεμος μεταξύ του δήμου Μήλου και της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε από την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου παίρνει δραματικές διαστάσεις. Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε με μακροσκελή επιστολή προέδρου του Ομίλου ΙΤΑ κ. Αντώνη Γερασίμου, επισημαίνει ότι το χρέος του δήμου Μήλου σήμερα ανέρχεται σε 860.000 € . Ο πρόεδρος του ομίλου επισημαίνει ακόμη ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες θα οδηγήσει την εταιρεία στην διακοπή λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης . Χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής Γερασίμου προς τον δήμαρχο Μήλου κ. Δαμουλάκη και τους άλλους αποδέκτες της επιστολής είναι :

“Αξιότιμοι κύριοι,

 

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ, έχει κατασκευάσει και λειτουργεί τη μονάδα αφαλάτωσης, με την οποία τροφοδοτείται η νήσος Μήλος με πόσιμο νερό. Το έργο είναι μοναδικό και πρωτότυπο στην κατηγορία του, γι’ αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως «μοντέλο Μήλου».

Η μονάδα αφαλάτωσης καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες του νησιού, τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε επίπεδο ημερήσιας θερινής αιχμής και αντισταθμίζει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία της, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μιας ανεμογεννήτριας που εγκαταστάθηκε για το σκοπό αυτό, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό σε χαμηλή τιμή.

Ο Όμιλος ΙΤΑ υλοποίησε με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, με μοναδική υποχρέωση του Δήμου Μήλου την αγορά (κατά την κρίση του Δήμου και τις ανάγκες του) του παραγόμενου νερού, βάσει σχετικής σύμβασης που έχει συναφθεί νομότυπα.

Βάσει της εν λόγω σύμβασης, η μονάδα αφαλάτωσης λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2008, 24 ώρες την ημέρα επί 365 ημέρες το χρόνο και τροφοδοτεί το νησί με πόσιμο νερό άριστης ποιότητας, όπως αποδεικνύεται και από τις πολυάριθμες αναλύσεις που πραγματοποιούνται συστηματικά από διαπιστευμένα εργαστήρια, μεταξύ των οποίων και αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Χάρη στη λειτουργία του έργου, αποφεύγεται η μεταφορά νερού στο νησί με υδροφόρα πλοία, έχοντας εξοικονομήσει έτσι για το ελληνικό δημόσιο περίπου 26,000,000€ μέχρι σήμερα και εξακολουθώντας να εξοικονομεί περίπου 5,5 εκ € για κάθε χρόνο λειτουργίας του.

Υφιστάμενη κατάσταση και τιμολογιακή πολιτική Δήμου

Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας ένα, κατά την άποψή μας, μείζονος σημασίας ζήτημα δημοσιονομικής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου Μήλου, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς προκαλεί μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προβλήματα στην απρόσκοπτη παροχή ύδατος στους δημότες της Μήλου, ενώ σχετίζεται άρρηκτα με τη σύννομη  τήρηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών κανόνων.

Ο Δήμος Μήλου αγοράζει από τη μονάδα αφαλάτωσης της εταιρείας μας, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, περίπου 480.000 κ.μ ύδατος ετησίως προς €2,17/κ.μ., ενώ τιμολογεί στους καταναλωτέςπερίπου 330.000 κ.μ. νερού ετησίως (λόγω απωλειών, βλαβών κλπ ύψους  30% περίπου) προς €1,50/κ.μ. Επιπλέον, λαμβάνει για τις ανάγκες ύδρευσης και ετήσια ενίσχυση ύψους 150.000€ από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π).

Όπως αντιλαμβάνεστε η προαναφερθείσα τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται από το Δήμο Μήλου, δημιουργεί ετησίως ένα έλλειμμα της τάξεως των 400.000€ τουλάχιστον, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη οι λοιπές, πέραν της προμήθειας νερού ανάγκες του Δήμου για τον τομέα ύδρευσης (συντήρηση και λειτουργία δικτύου κλπ) και οι υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου. Η σημερινή οφειλή του Δήμου προς την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 860.000€.”

Στη συνέχεια η ΙΤΑ επισημαίνει την δεινή οικονομική θέση που έχει περιέλθει και χαρακτηριστικά αναφέρει :

“Εν γνώσει όλων των παραπάνω, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο προϋπολογισμός που διαμόρφωσε ο Δήμος Μήλου για το 2014, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε, παρουσιάζεται φαινομενικά ισοσκελισμένος, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να παρουσιάζει έλλειμμα  691.000€  στον τομέα της υπηρεσίας ύδρευσης, όπως άλλωστε έχουμε τεκμηριώσει αναλυτικά και στην από 24.01.2014 σχετική επιστολή μας προς τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης, την οποία και επισυνάπτουμε.

Όπως αντιλαμβάνεστε με βάση την προαναφερθείσα τεκμηρίωση, η εταιρεία μας έχει περιέλθει πλέον σε δεινή οικονομική θέση, αδυνατεί να αντέξει ένα τόσο μεγάλο χρέος από την πλευρά του Δήμου, τον οποίον κατ’ ουσίαν χρηματοδοτεί επί σειρά ετών, και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης, την εξυπηρέτηση των ήδη ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών της και  των υποχρεώσεων της προς το Δημόσιο.

Σε περίπτωση λοιπόν που δεν βρεθεί τρόπος άμεσης αντιμετώπισης του μείζονος οικονομικού προβλήματος, είναι επικείμενος ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης χωρίς υπαιτιότητά μας, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας προς πάσα κατεύθυνση.

Αυτό σημαίνει ότι το νησί κινδυνεύει άμεσα να μείνει χωρίς νερό, γεγονός που συνεπάγεται εκτός από τις αυτονόητες κοινωνικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της Μήλου και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο της τάξεως των 5.5εκ € κάθε χρόνο για τη μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία.”

Η επιστολή Γερασίμου καταλήγει :

“Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά να συνδράμετε με τις προσπάθειές σας προς την οριστική αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος, με την καταλυτική ανταπόκριση και παρέμβασή σας ώστε:

–          Να ενισχυθεί και ο Δήμος Μήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2503/1997, όπως ενισχύονται όλοι οι νησιωτικοί Δήμοι που προμηθεύονται νερό από μονάδες αφαλάτωσης. Υπάρχει άλλωστε για το σκοπό αυτό και σχετική σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ.

–          Να τηρηθούν από το Δήμο Μήλου οι προβλεπόμενοι δημοσιονομικοί κανόνες, οι οποίοι θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης.

Από την πλευρά της η εταιρεία, αποσπώντας και  τη σύμφωνη γνώμη της δανειοδοτούσας τράπεζας,  έχει ήδη απορροφήσει την τελευταία αύξηση του τιμήματος νερού που προβλεπόταν στη σύμβαση για τον Αύγουστο του 2013, ώστε να διευκολύνει το Δήμο στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή