Μήλος : Πάντα όμορφη !

Ένα ήσυχο χειμωνιάτικο απόγευμα , με ωραία χρώματα στον ορίζοντα από τον Αδάμαντα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ