Μήλος : Μαγικά χρώματα στη φθινοπωρινή δύση

Πίνακας ζωγραφικής από τον Αδάμαντα !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ