Ω γλυκύ μου έαρ… στην Αγία Παρασκευή Πολλωνίων

Ο παπά Μιχάλης χτυπάει την καμπάνα της Αγίας Παρασκευής στα Πολλώνια , λίγο πριν το “Αι γενεαί πάσαι”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ