Με 8 θέματα συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03- 2020), την 13 η του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών Α.Π.18318/13-03-2020 ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

Στη συνεδρίαση μπορείτε να συμμετέχετε μέσω της εφαρμογής “Zoom”: https://us02web.zoom.us/j/83570061093?pwd=ME85dStsY3ovNU5YdGh4d2pJZmMrdz09 Meeting ID: 835 7006 1093 Password: 024041

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Θέμα 1ο : 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας συντελέσεως της απαλλοτρίωσης «ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» και του «ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΑ»).

Θέμα 3 ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιους δικηγόρους (υπόθεση ελέγχου ακίνητης περιουσίας Δήμου Μήλου).

Θέμα 4 ο : Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2020, Δήμου Μήλου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του, κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.

Θέμα 5 ο : ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2019.

Θέμα 6 ο : Έγκριση προϋπολογισμού για παροχή σίτισης και ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Μήλου, λόγω COVID-19.

Θέμα 7ο: Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2019.

Θέμα 8 ο : Λήψη απόφασης – προτάσεις σχετικά με το ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ