23 Μαΐου, 2024

Με 6 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 27η του μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Λ.Τ.Μ. οικ. έτους 2021
  2. Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου».
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής κοστολόγησης για το έτος 2021- παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών
  4. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων από το Δ.Λ.Τ.Μ. (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81)
  5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2021»
  6. Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προσαρμογή Λιμένα Αδάμαντα στις νέες απαιτήσεις SCHENGEN»

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

          ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή