5 Φεβρουαρίου, 2023

Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Βασίλειος Καμακάρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρων Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ.β΄/05.12.2017).

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019.

Εισηγητής: Νίνος Κώστας

Θέμα 3ο: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 5ο: Έγκριση Ανατροπών & Αποδεσμεύσεων Πιστώσεων οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση V στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβλέπουσα Αρχή των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Προτάσεις επί Δασικών Χαρτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 11ο: Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 12ο: Τροποποίηση της με αρ.84/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΔ5ΩΚΩ-ΜΧΜ) απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 90/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους)».

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 13ο : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Δήμου Μήλου και Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από το Δήμο (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 (αρ. 1 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο  : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *