Με 11 θέματα η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Πέρα Τριοβασάλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε , στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Π. Τριοβασάλου , που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών  [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) , της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ. Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και εγκ. 163 ΑΔΑΨ 3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7]στο Κατάστημα της   κοινότητας Π. Τριοβασάλου την 28η, του μήνα Ιουνίου   2021, μέρα της βδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30  (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Αντικατάσταση τοιχείου προστασίας (πλίθινη κατασκευή) δημοτικού δρόμου από οικία Μικέλη Ηλία έως οικία Ξυδού Ευαγγελίας.

  1. Τοποθέτηση-επαναφορά κάδων απορριμμάτων εντός οικισμού Π. Τριοβασάλου.

3.Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε δημοτικό χώρο απέναντι από εκκλησία Αγίου Γεωργίου (κούνια)

  1. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τύπου LED από το κτήριο Εθνικής Τραπέζης έως οικία Στυλιανού Τούρλου και από την εκκλησία Αγ. Γεωργίου έως εκκλησία Αγίου Νικολάου.
  2. Καθαρισμός παιδικής χαράς Π. Τριοβασάλου

6.Τοποθέτηση   πινακίδας  απαγόρευσης στάθμευσης (σε μία πλευρά του δρόμου)  από οικία Καπετανάκη έως οικία Μαρινάκη Μαρίας

7.Εξέταση αιτήματος Μαθιουδάκη Στυλιανού για απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο κοντά στην οικία του.

8.Εξέταση αιτήματος Τερζάκη Εμμανουήλ για τοποθέτηση καθρεπτών κοντά στην οικία Μαυρογιάννη Αντωνίου (Μελιτζάνη).

9.Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε Δημοτικό δρόμο (έξω από οικία Μαυρογιάννη Δημητρίου -Τσατσάρα).

  1. .Εξέταση αιτήματος Καβαλιέρου Θεμιστοκλή για τοποθέτηση καθρέπτη κοντά στην εκκλησία Αγ. Νικολάου με ιδία δαπάνη.

11.Εξέταση αιτήματος Σοφίας Κίτσογλου για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (600 μέτρα) από εκκλησία Αγ. Νικολάου έως ακίνητο μεταφορέα Πανωρίου Βασιλείου

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Π.Τριοβασάλου

Καβαλίερος  Αντώνιος

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ