24 Ιουλίου, 2024

Κίμωλος : Ολοκληρώθηκε το πρωτοποριακό έργο της αφαλάτωσης στο νησί

Την ολοκλήρωση του πρωτοποριακού έργου αφαλάτωσης στην Κίμωλο σηματοδοτεί η απόφαση σύστασης Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης από το ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης αφορά στη διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης στην πράξη του έργου «Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE» και φορέα υλοποίησης τον ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, η επιτόπια επαλήθευση, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, στις αρχές και στα τέλη Απριλίου, αφορά αρχικά στα Υποέργα: «Φορητή μονάδα αφαλάτωσης», «Φωτοβολταϊκό σύστημα» και «Καινοτόμα φορητή θερμική μονάδα επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης».

Το έργο του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιβεβαίωση:

  • της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης,
  • της ακρίβειας και ορθότητας των πληροφοριών που παρέχει ο φορέας υλοποίησης σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο των υποέργων και της πράξης, καθώς και την επίτευξη της τιμής των δεικτών,
  • της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο, το οποίο εντάχθηκε με απόφαση του ΥΠΕΝ τον Ιούνιο του 2022, αφορά την εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE. Κύριο αντικείμενο της πράξης BriZE είναι η αύξηση της παροχής νερού ύδρευσης στην Κίμωλο με την υλοποίηση αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης, δυναμικότητας 220 m3/ημέρα.

Η μονάδα αποτελεί επέκταση της ήδη εγκατεστημένης αφαλάτωσης και θα χρησιμοποιηθεί ένα μέρος της υπάρχουσας υποδομής. Η νέα αφαλάτωση θα τροφοδοτείται ενεργειακά από φωτοβολταϊκό σύστημα 100 kWp και θα ενσωματώνει καινοτόμο Μονάδα Επεξεργασίας της Άλμης (ΜΕΑ), δυναμικότητας παραγωγής καθαρού νερού περίπου 4.0 m3/ημέρα. Κατά συνέπεια η συνολική δυναμικότητα πόσιμου νερού, από την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος αφαλάτωσης της Κιμώλου, θα είναι 224 m3/ημέρα.

Για την αφαλάτωση και το φωτοβολταϊκό σύστημα εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν με την πρόταση τεχνικές εκθέσεις και τεύχη δημοπράτησης. Για την ΜΕΑ έγινε ο αρχικός σχεδιασμός και ακολούθησε στην πορεία η οριστική μελέτη.

Σημειώνεται ότι η άλμη που θα απορρίπτεται από τη μονάδα της αντίστροφης όσμωσης θα οδηγείται σε έναν εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας. Μέρος της θα οδηγείται στον συμπυκνωτή της αντλίας θερμότητας – η οποία έχει ειδικά σχεδιαστεί για την πράξη BriZE – όπου, εναλλάσσοντας θερμότητα, η θερμοκρασία της θα αυξάνεται περίπου από τους 28οC στους 60οC. Στη συνέχεια θα οδηγείται προς το δοχείο εξάτμισης και μέρος της θα εξατμίζεται άμεσα (υπό κενό).

Μια αντλία ανακυκλοφορίας μεταβλητής συχνότητας θα κυκλοφορεί την άλμη στο δοχείο εξάτμισης, ενώ ένα μέρος της άλμης θα απορρίπτεται με τη χρήση μιας ελεγχόμενης βαλβίδας. Το κενό θα εξασφαλίζεται από κατάλληλο σύστημα κενού με αντλία και εκχυτήρα. Ο υδρατμός που θα παράγεται στις συνθήκες αυτές θα συμπυκνώνεται αποβάλλοντας τη θερμότητά του στον εξατμιστή της αντλίας θερμότητας. Υπολογίζεται ότι έτσι θα προσφέρει περίπου ~3.78 m3 αφαλατωμένο νερό /ημέρα.

Επιμέρους αντικείμενα της Πράξης BriZE είναι:

– Η εκτίμηση γεωθερμικού δυναμικού της Κιμώλου για την υποστήριξη της μονάδας αφαλάτωσης και της ΜΕΑ και για τον προσδιορισμό θέσεων για την περαιτέρω χρήση της γεωθερμίας για παραγωγή θερμότητας και ισχύος.
-Η ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης – βελτιστοποίησης της καινοτόμου μονάδας επεξεργασίας της άλμης και επαλήθευσή του κατά τη λειτουργία του συστήματος της BriZE. Έτσι, με κατάλληλη παραμετροποίηση το μοντέλο θα μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις.

Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίστηκε η 30ή Απριλίου 2024. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 1.084.256,88 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 973.934,03 ευρώ.

 

newmoney.gr

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή