Κάλεσμα συνεργασίας με τουριστικούς επιχειρηματίες της Μήλου

Προς όλους τους τουριστικούς επαγγελματίες της Μήλου

Αυτή την εποχή όλοι μας νιώθουμε ότι χρειάζεται μια ευρεία συνεργασία μεταξύ των φορέων και ανθρώπων του τουρισμού αλλά και της κοινωνίας της Μήλου ώστε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού.

Με στόχο να επιτύχουμε μια άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών, Δήμου και Περιφέρειας, φορέων, συλλόγων και της κοινωνίας της Μήλου, καλούμε όποιον τουριστικό επιχειρηματία επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό σύσταση «Οργανισμό Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου». Στόχος όλων μας θα είναι η τουριστική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Μήλου μέσω της ανάδειξης, προβολής και προστασίας τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Ενδεικτικά η προσπάθεια θα έχει τους παρακάτω σκοπούς:

• Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μήλου σαν τουριστικός προορισμός.

• Η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της Μήλου στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.

• Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Η τοπική ανάπτυξη ιδίως στον τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών με βάση τις αρχές της αειφορίας και σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση της Μήλου.

• Η ενίσχυση της εικόνας της Μήλου ως τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

• Η ανάδειξη της γαστρονομίας, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της τοπικής παράδοσης ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την αναβάθμιση του τουρισμού.

• Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς φορείς για την υγεία, τις υποδομές, τον καθαρισμό παραλιών και την αποκομιδή απορριμμάτων.

Πρώτοι και αδιαπραγμάτευτοι στόχοι της νέας κίνησης σε συνεργασία με τον Δήμο Μήλου και τους επαγγελματικούς συλλόγους είναι οι εξής:

  • Εκπόνηση μελέτης προορισμού

  • Χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού

  • Δημιουργία ταυτότητας του προορισμού

  • Προβολή και επικοινωνία (website προβολής νησιών και επιχειρήσεων και στοχευμένες κινήσεις προβολής για το 2021 και 2022)

Για να μάθετε πως μπορείτε να συμμετάσχετε στην κίνηση καθώς και επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα https://ortoum.mailchimpsites.com/

Για τυχόν απορίες μπορείτε να γράψετε το μήνυμα σας στο en.ep.milou@gmail.com και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 Η οργανωτική ομάδα του υπό σύσταση “Οργανισμού Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου”

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ