Ημερίδα του ΦΔΠΠ Κυκλάδων για τις περιοχές Natura στη Μήλο

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Μήλο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Μήλου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις και  Βιώσιμες Λύσεις”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μήλο.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα στις Κυκλάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:30 – 18:00                          Προσέλευση καλεσμένων

18:00 – 18:15                          Χαιρετισμοί

18:15 – 18:30                          Έναρξη της ημερίδας από τον Πρόεδρο του Φορέα                                                 Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων                                                 κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη.

18:30 – 18:45                          “Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων                                                 γλυκού νερού στις περιοχές του Δικτύου                                                                Natura 2000 στο Νότιο Αιγαίο”/Ομηλήτρια: κα.                                                    Ελένη Φυτώκα, Υπεύθυνη Απογραφής Φυσικών                                                      Περιοχών, ΕΚΒΥ

18:45 – 19:00                          “Ερπετά στο σύμπλεγμα της Μήλου”/Ομιλητής: κ.                                                 Γιάννης Ιωαννίδης. Βιολόγος, εκπρόσωπος της                                                        Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

19:00 – 19:15                          “Ενημέρωση για την διαδικασία εκπόνησης των                                                 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών”/Ομιλητής: κ.                                                 Ηλίας Αποστολίδης, εκπρόσωπος της εταιρείας “ΥΛΗ-                                                Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος” που εκπονεί                                                 τις ΕΠΜ.

19:15 – 21:00                          Συζήτηση – Τοποθέτηση κοινού – Παρεμβάσεις                                                       φορέων

21:00                                       Λήξη της ημερίδας

SHARE