Ηλεκτρονικά η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021 γίνεται, όπως κάθε χρόνο, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid)

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid

-- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Τριοβάσαλος Μήλου 
Ταχ. Κώδικας: 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσόπρα
ΤΗΛ.: 2287021520
FAX: 2287021201
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail): pemtao@2885.syzefxis.gov.gr
				a.tsopra@2885.syzefxis.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ