Η Μουσική σχολή Μήλου ζητά άτομο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Μηλίων Τέχνες” Μουσική σχολή Μήλου , ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο, για πενθήμερη τετράωρη απογευματινή απασχόληση, με σκοπό τη στελέχωση της γραμματείας της Μουσικής Σχολής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων MS Office (Word-Excel-PowerPoint).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mousikimilos@gmail.com ή στη γραμματεία της Μουσικής Σχολής (Τρίτη έως Σάββατο από τις 18:00 μέχρι τις 21:00) μέχρι τις 15/10/2019.

Τηλ. επικοινωνίας: 2287028089

SHARE