Η Μήλος στο ρυθμό του κορονοϊού ! (Photos)

Σημερινές εικόνες από Αδάμαντα – Καρόδρομο και συνεχίζουμε να “Μένουμε σπίτι μας”

Καρόδρομος

Αδάμαντας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ